Ikke kontrollerbar billett

Kjøretøyet hadde ingen kontrollerbar billett plassert godt synlig på kontrolltidspunktet.

Reservert for MC

Parkeringsplassen som en benyttet er reservert for tohjuls motorsykler og tohjuls moped.

Reservert for ladbar motorvogn

Plassen som det er parkert på er reservert for ladbare motorvogner, og kan kun benyttes av disse.

Billett/elektronisk registrering utløpt

Området du parkerte på er avgiftsbelagt. Årsaken til at du ble ilagt en kontrollsanksjon er at det ikke forelå en gyldig billett godt synlig bak motorvognens frontrute, og parkeringen var således i strid med parkeringsforskriftens § 31, 2.ledd. Billetten som befant seg bak frontruten ved kontroll var utløpt eller løst på en automat tilhørende en […]

Stans forbudt

Skiltet betyr at all stans er forbudt. Her kan du ikke stoppe i det hele tatt, heller ikke for å slippe av eller på noe eller noen.

Parkering forbudt

Det er ikke lov å parkere her. Skiltet har undertekst som angir egne reguleringer. Du kan derimot stanse for å hente eller bringe noen eller noe, men kun kortest mulig tid. Kortest mulig tid betyr at personer du skal hente står klare og venter på deg. Om du skal laste inn eller ut noe betyr […]

Overskredet maksimum parkeringstid

Mange private områder har tidsregulert parkering. Noen eksempler på dette er «1 time gratis», eller «2 timer gratis og deretter mot avgift». Noen områder krever at du trekker billett for å dokumentere når du ankom. Hva som gjelder skal fremgå av skiltingen på området. Det er ikke tillatt å trekke ny gratisbillett når en gratis […]