Her kan du finne lover og regelverk om parkering.

Her finner du vilkårene for offentlig avgiftsparkering på gateplan i Sandnes og Time Kommune:

Parkeringsvilkår

Nyttig informasjon om lover og regler vedrørende parkering, trafikk og skiltregler med førers plikter samt klagemulighet og saksbehandling.

Parkeringsforskriften

Forskrift om parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Forskrift om offentlig parkeringsgebyr

Forvaltningsloven

Vegtrafikkloven

Skiltforskriften

Trafikkreglene