Vår organisasjon

Sandnes Parkering KF

Sandnes Parkering KF er Sandnes kommunes parkeringsselskap, som er delegert myndighet til all offentlig parkeringshåndheving og har ansvaret for  gjennomføring av kommunens parkeringspolitikk som er vedtatt av Bystyret. Selskapet ble som følge av bystyrevedtak etablert som eget kommunalt foretak i 2005. Selskapet har for tiden 14 ansatte, som alle er opptatt av å leve opp til vårt slagord om å være «Byens Blide Veiledere».

Sandnes Parkeringsdrift AS

Sandnes Parkeringsdrift AS er heleid datterselskap av Sandnes Parkering KF, og konkurrerer om drift av parkeringsplasser og parkeringshus i det private markedet. Selskapet ble etablert i 2006, og leier personell fra morselskapet. Selskapet ble kåret til Gasellebedrift i 2013, 2014 og 2015.

Link til vår postliste: https://sandnes-kommune.pj.360online.com/Journal/Search?department=Sandnes%20Parkering%20KF§ioncounter=1