Vår organisasjon

Sandnes Parkering

Sandnes Parkering ble den 1/1-2020 innlemmet i Sandnes Kommune som en avdeling inn under Bydrift. Sandnes Parkering er delegert myndighet til all offentlig parkeringshåndheving og har ansvaret for  gjennomføring av kommunens parkeringspolitikk som er vedtatt av Bystyret. Alle våre medarbeidere er opptatt av å leve opp til vårt slagord om å være «Byens Blide Veiledere».

Sandnes Parkeringsdrift AS

Sandnes Parkeringsdrift AS er et selskap heleid av Sandnes Kommune, og konkurrerer om drift av parkeringsplasser og parkeringshus i det private markedet. Selskapet ble etablert i 2006.

Link til vår postliste(bruk filtrerings muligheten og velg Sandnes Parkering): https://sandnes-kommune.pj.360online.com/