Betaling for parkering av el-biler

  • El-biler kan parkere uten å betale parkeringsavgift på offentlige parkeringsplasser i Sandnes. Disse er skiltet med hvit «P» på blå bunn.
  • På privatregulerte parkeringsplasser som driftes av Sandnes Parkeringsdrift AS kan det variere, så les skiltene nøye!
  • Info om bestemmelsene i Time kommune: https://www.time.kommune.no/Handlers/fh.ashx?MId1=14556&FilId=8594