Betaling for parkering av el-biler/nullutslippskjøretøy

  • El-biler/nullutslippskjøretøy skal fra 01.07.2019 betale halv parkeringsavgift på offentlige parkeringsplasser i Sandnes. Disse er skiltet med hvit «P» på blå bunn.
  • På steder med automater som ikke kan bygges om kan man betale med EasyPark og vil da automatisk få 50% rabatt. Husk korrekt sonenummer og registreringsnummer.