Lading av el-biler

Sandnes Parkering har utplassert ladestasjoner for el-biler på i alt 3 ulike steder, slik at våre el-bilkunder kan få ladet bilen mens de parkerer i byen. Ladestasjonene gir maks. 10A ladestrøm og er plassert slik:

  • I Storgaten v/ Kirkegata, like ved Sandnes kirke
  • I nordre del av Langgaten i krysset Langgata/St. Olavsgate
  • I krysset Oalsgata/Eidsvollsgaten ved Vitenfabrikken

Videre ber vi våre kunder å følge skiltene nøye, og kun benytte ladekabler eller ladeutstyr som er originalt og godkjent.