Lading av el-biler

Sandnes Parkering KF har utplassert ladestasjoner for el-biler på i alt 5 ulike steder, slik at våre el-bilkunder kan få ladet bilen mens de parkerer i byen. Ladestasjonene gir maks. 10A ladestrøm og er plassert slik:

  • I Storgaten ved Sandnes Møbel like ved Sandnes kirke
  • I nordre del av Langgaten i krysset Langgaten/St. Olavsgate
  • I Jernbaneveiens nordre ende
  • På Ruten vis-a-vis Jæren Tingrett
  • I krysset Oalsgaten/Eidsvollsgaten ved Vitenfabrikken

Vi tilbyr også lademuligheter i våre P-hus i Nygaardshagen og Bystasjonen. Videre ber vi våre kunder å følge skiltene nøye, og kun benytte ladekabler eller ladeutstyr som er originalt og godkjent. Dersom du har en bil som krever mer ladestrøm en 10A må du nedjustere ladestrømsbehovet på bilen, da sikringene ellers vil gå og du ikke får ladet bilen.