Spørsmål og svar – Sandnes Parkering

Vi har behov for å plassere en avfallscontainer i en av bygatene. Hva gjør vi?

Vi har forståelse for at det til tider er behov for å plassere containere i bybildet, ta kontakt med oss for godkjenning av plassering.

På den måten hindrer vi at myke trafikanter presses ut i vegbanen.

Ved sperring av fortau over lengre tid, er det Bymiljø i Sandnes Kommune som må kontaktes.

Jeg er håndverker, og har behov for å plassere bilen uten å måtte passe på P-tid. Hva kan jeg gjøre?

Håndverkere som jobber i sentrum slipper å bruke sin tid på å passe at parkeringstiden ikke løper ut. Kontakt oss dersom ditt firma har behov for dette.

Har trafikkbetjentene på Sandnes provisjon for antall ileggelser?

Trafikkbetjentene i Sandnes Parkering har IKKE provisjon for antall ileggelser.

Jeg er litt usikker på dette med parkeringssone. Hva gjelder?

Parkeringssone er en grense for område hvor det gjelder særlige bestemmelser om parkering eller stans av kjøretøy. Bestemmelse vil fremgå av symboler og tekst på skilt. Innen sonen er det ikke tillatt å parkere bortsett fra på oppmerkede/anviste plasser. I Sandnes er det flere parkeringssoner, og den største av dem er området innenfor Tronesveien, Postveien. Oalsgaten og Elvegaten. Parkeringssoner er markert med skilt ved inn-utkjøring av sonen.

Hvilke regler gjelder ved av/pålessing?

Varer som skal av/på lesses må ha en viss vekt og/eller volum. Det skal være aktivitet ved kjøretøyet og det er for eksempel ikke tillatt å sette ting på plass i hyller og skap hvis du leverer varer, flyttelass etc. Vanlig handling er ikke av/pålessing selv om det er flere poser eller lignende som må bæres.

Litt om parkeringsbilletter

Hvis det er på en offentlig p-plass billetten er utstedt, kan den brukes på annen offentlig p-plass med visse begrensninger. Billetten må kun brukes på steder der maks p-tid er den samme som på opprinnelig plass. Det er ikke tillatt å gå fra offentlig til privat p-plass eller omvendt. Det er heller ikke tillatt å bruke p-billetter fra private p-plasser på andre steder enn der den er utstedt. Husk at billetten er dokumentasjonen på at du har betalt, og at manglende dokumentasjon medfører tilleggsavgift.

Hva gjelder ved parkering av større kjøretøy og bil med tilhenger?

Hvis kjøretøyet har behov for å bruke 2 p-plasser så må det betales for to plasser. Bil med for eksempel henger skal da legge 2 p-billetter synlig i bilens frontrute.

Hva gjelder ved parkering på gatetun?

Det er forbudt å parkere på gatetun utenom særskilt anviste plasser.

Hva gjelder ved behov for parkering i gågate?

Det er forbudt å parkere i gågate. Det kan være nødvendig å tillate varetransport og dermed tillate å stanse for av/pålessing.

Hvorfor har dere tidsbegrensning på parkeringsplassene?

Tidsbegrensning på p-plasser er et av virkemidlene for å bidra til sirkulasjon og at det derved skal være lett å finne ledig plass for dem som kun skal korte ærend. Dette er igjen med til på å bidra til redusert letetrafikk med bil i sentrum.

Hvor plasserer jeg P-billett på MC?

Det kan være problematisk å få festet p-billett på MC, bruk gjerne en billettholder, det finnes også låsbare utgaver. Et alternativ er også å bruke Easy Park og betale ved hjelp av deres app.

Hva gjør jeg dersom P-automaten er i ustand?

Ta kontakt med Sandnes Parkering på vår vakttelefon telefon 917 87 487 om du opplever at en automat ikke er i drift. Telefonnummer til vakttelefonen står også på automaten.

Hva er definisjon på parkering?

Enhver hensetting av kjøretøy selv om fører ikke forlater det. Unntatt er kortest mulig stans for av/påstigning eller av/pålessing.
Husk på at ved parkering så er det viktig å påse tre ting:
a) Å parkere kjøretøyet slik man skal
b) Å betale for parkeringstiden
c) Å dokumentere at du har betalt. Husk å sjekke at det du legger inn
i EasyPark er korrekt dersom du betaler ved bruk av deres app.

Hvilke regler gjelder for EL-bil parkering?

På offentlige plasser er det fra 01.07.2019 halv pris for nullutslippskjøretøy. De nyere automatene er bygd om slik at det  finnes egen knapp for å få korrekt pris. På de autmatene som ikke kan bygges om kan du betale med EasyPark appen, som automatisk gir deg korrekt pris dersom du legger inn korrekt registreringsnummer for nullutslippskjøretøyet.

Regnes ATV som MC når det gjelder parkering?

Mc parkering er reservert for 2 hjuls motorkjøretøy, med eller uten sidevogn. Det betyr at ATV ikke kan benytte disse plassene.

Hva gjør jeg dersom jeg mister den gule blanketten før jeg har betalt ileggelsen?

Da kontakter du Sandnes Parkering på 51 33 60 60 og oppgir registreringsnummeret, og du kan da få oppgitt KID nummer og kontonummer over telefon. Du kan også få tilsendt en giroblankett om det er ønskelig.

Fant du det du lette etter?

Ja Nei