Spørsmål og svar om parkering.

Vi har behov for å plassere en avfallscontainer i en av bygatene. Hva gjør vi?

Vi har forståelse for at det til tider er behov for å plassere containere i bybildet, ta kontakt med oss for godkjenning av plassering.

På den måten hindrer vi at myke trafikanter presses ut i vegbanen.

Ved sperring av fortau over lengre tid, er det Bymiljø i Sandnes Kommune som må kontaktes.

Jeg er håndverker, og har behov for å plassere bilen uten å måtte passe på P-tid. Hva kan jeg gjøre?

Håndverkere som jobber i sentrum slipper å bruke sin tid på å passe at parkeringstiden ikke løper ut. Kontakt oss dersom ditt firma har behov for dette.

Har trafikkbetjentene på Sandnes provisjon for antall ileggelser?

Trafikkbetjentene i Sandnes Parkering har IKKE provisjon for antall ileggelser.

Jeg er litt usikker på dette med parkeringssone. Hva gjelder?

Parkeringssonen angir en grense for et område hvor det gjelder særlige bestemmelser om parkering eller stans av kjøretøy. De særlige bestemmelser som gjelder, fremgår av symboler og tekst på skiltet.

Skilt 376.2 «Parkeringssone» er oppsatt på begge sider av veien der sonen begynner og gjelder frem til sonen oppheves med skilt 378.2 «Slutt på parkeringssone».

I Sandnes sentrum er det parkeringssone regulering. Det vil si at ved alle innkjøringsveien til Sandnes sentrum er det skiltet med soneskilt 376. Parkeringsforbudtsonen går fra Oalsgata i sør til Tronesveien i nord og fra Postveien til Elvegata.

Det er kun tillatt å parkere på de steder hvor det er skiltet med tillatt parkering (skilt 552).

Hvilke regler gjelder ved av/pålessing?

Varer som skal av/på lesses må ha en viss vekt og/eller volum. Det skal være aktivitet ved kjøretøyet og det er for eksempel ikke tillatt å sette ting på plass i hyller og skap hvis du leverer varer, flyttelass etc. Vanlig handling er ikke av/pålessing selv om det er flere poser eller lignende som må bæres.

Litt om parkeringsbilletter

Hvis det er på en offentlig p-plass billetten er utstedt, kan den brukes på annen offentlig p-plass med visse begrensninger. Billetten må kun brukes på steder der maks p-tid er den samme som på opprinnelig plass. Det er ikke tillatt å gå fra offentlig til privat p-plass eller omvendt. Det er heller ikke tillatt å bruke p-billetter fra private p-plasser på andre steder enn der den er utstedt. Husk at billetten er dokumentasjonen på at du har betalt, og at manglende dokumentasjon kan medføre en kontrollsanksjon.

Hva gjelder ved parkering av større kjøretøy og bil med tilhenger?

Hvis kjøretøyet har behov for å bruke 2 p-plasser så må det betales for to plasser. Bil med for eksempel henger skal da legge 2 p-billetter synlig i bilens frontrute.

Hva gjelder ved parkering på gatetun?

Det er forbudt å parkere på gatetun utenom særskilt anviste plasser.

Hva gjelder ved behov for parkering i gågate?

Det er forbudt å parkere i gågate. Det kan være nødvendig å tillate varetransport og dermed tillate å stanse for av/pålessing.

Hvorfor har dere tidsbegrensning på parkeringsplassene?

Tidsbegrensning på p-plasser er et av virkemidlene for å bidra til sirkulasjon og at det derved skal være lett å finne ledig plass for dem som kun skal korte ærend. Dette er igjen med til på å bidra til redusert letetrafikk med bil i sentrum.

Hvor plasserer jeg P-billett på MC?

Det kan være problematisk å få festet p-billett på MC, bruk gjerne en billettholder, det finnes også låsbare utgaver. Et alternativ er også å bruke Easy Park og betale ved hjelp av deres app.

Hva gjør jeg dersom P-automaten er i ustand?

Ta kontakt med Sandnes Parkering på vår vakttelefon telefon 917 87 487 om du opplever at en automat ikke er i drift. Telefonnummer til vakttelefonen står også på automaten.

Hva er definisjon på parkering?

Enhver hensetting av kjøretøy selv om fører ikke forlater det. Unntatt er kortest mulig stans for av/påstigning eller av/pålessing.
Husk på at ved parkering så er det viktig å påse tre ting:
a) Å parkere kjøretøyet slik man skal
b) Å betale for parkeringstiden
c) Å dokumentere at du har betalt. Husk å sjekke at det du legger inn
i EasyPark er korrekt dersom du betaler ved bruk av deres app.

Hvilke regler gjelder for EL-bil parkering?

På offentlige plasser er det fra 01.07.2019 halv pris for nullutslippskjøretøy. De nyere automatene er bygd om slik at det  finnes egen knapp for å få korrekt pris. På de autmatene som ikke kan bygges om kan du betale med EasyPark appen, som automatisk gir deg korrekt pris dersom du legger inn korrekt registreringsnummer for nullutslippskjøretøyet.

Regnes ATV som MC når det gjelder parkering?

Mc parkering er reservert for 2 hjuls motorkjøretøy, med eller uten sidevogn. Det betyr at ATV ikke kan benytte disse plassene.

Hva gjør jeg dersom jeg mister den gule blanketten før jeg har betalt ileggelsen?

Da kontakter du Sandnes Parkering på 51 33 60 60 og oppgir registreringsnummeret, og du kan da få oppgitt KID nummer og kontonummer over telefon. Du kan også få tilsendt en giroblankett om det er ønskelig.

Hvordan kan jeg bruke EasyPark ved Autopay anlegg?

På våre tre Autopay anlegg så kan man bruke EasyPark som betalingsmiddel på denne måten:

Før utkjøring:

Aktiver kameraparkering i appen og velg kjøretøy.

Tast inn takstgruppe som står oppslått ved alle automater og ved sentrale plasser i anleggene.

Start Parkering i appen og man er klar til å kjøre ut.

Etter Utkjøring:

Parkering avsluttes automatisk ved utkjøring.

Hvor kan jeg betale for parkering på autopay anlegg?

Betaling før utkjøring:

Ved å bruke automat på stedet, legg inn ditt bilskilt og betal med mynt eller kort.

EasyPark ved å starte parkeringen manuelt i appen før utkjøring.

Automatisk betaling via autopay Profil.

Betaling etter utkjøring:

Betaling innen 48 timer etter avsluttet parkering på nettsiden til Autopay

Faktura tilsendt i posten, obs her tilkommer det et fakturagebyr.

EasyPark avslutter ikke parkering ved utkjøring, hva gjør jeg?

Hvis EasyPark ikke avslutter parkeringen automatisk i et Autopay anlegg, så tar du kontakt med Sandnes Parkeringsdrift AS på tlf. 917 87 487 eller på epost parkhus@sandnesparkering.no, oppgi registerings nummer på kjøretøy og tidspunkt for utkjøring. Da vil vi kjøre ut kjøretøyet manuelt så fort vi kan.

Du kan også ringe til EasyPark på 23 30 88 80 så tar de kontakt med oss.

Hvorfor har jeg fått faktura på parkering?

Hvis man mottar en faktura på parkering, så har bilen din vært i et av våre tre ANPR anlegg.

Hvis man ikke betaler før man kjører ut eller innen 48 etter utkjøring så vil faktura bli tilsendt eier av kjøretøyet.

Hvorfor har jeg blitt belastet for en bil jeg ikke eier lengre?

Hvis man blir belastet via Autopay på et kjøretøy som man ikke eier lengre, så må man inn på sin Autopay profil og fjerne denne fra profilen.

Sandnes Parkeringsdrift AS kan ikke ta ansvar for automatiske belastninger på kjøretøy som ikke har blitt fjernet fra kundens profil.

Hva betyr symbolet på underskiltet?

sf-20051007-1219-807-1-01.gif
807.1
807.1 Personbil
sf-20051007-1219-807-2-01.gif
807.2
807.2 Varebil, lastebil og trekkbil
sf-20051007-1219-807-3-01.gif
807.3
807.3 Buss
sf-20051007-1219-807-4-01.gif
807.4
807.4 Vogntog
sf-20051007-1219-807-5-01.gif
807.5
807.5 Tilhenger særskilt innredet til campingbruk, samt eventuell trekkvogn
sf-20051007-1219-807-6-01.gif
807.6
807.6 Sykkel
sf-20051007-1219-807-7-01.gif
807.7
807.7 Tohjuls motorsykkel med og uten sidevogn og tohjuls moped
sf-20051007-1219-807-8-01.gif
807.8
807.8 Forflytningshemmede med parkeringstillatelse
sf-20051007-1219-807-9-01.gif
807.9
807.9 Kjøretøy særskilt innredet til campingbruk (bobil)
rektangulært skilt med en sparkesykkel i sort på hvit bakgrunn
807.10
807.10 Små elektriske kjøretøy som definert i forskrift om krav til sykkel § 2 femte ledd

Symbolene 807.1–807.10 benyttet på underskilt betyr at hovedskiltets regulering eller informasjon gjelder vedkommende kjøretøy- eller trafikantgruppe. Vektangivelse på symbol 807.2 betyr at reguleringen gjelder kjøretøy med tillatt totalvekt høyere enn angitt.

Symbol på underskilt til skilt 552 «Parkering» betyr at parkeringen er reservert vedkommende kjøretøy- eller trafikantgruppe. Symbol 807.8 til skilt 552 «Parkering» betyr at det er forbud mot av- og pålessing. Av- og påstigning er tillatt.

Har jeg 10 minutter på å betale parkeringen?

På avgifts plasser må betaling skje umiddelbart etter parkering.

Fant du det du lette etter?

Ja Nei