Drift av offentlige parkeringsplasser


Sandnes Kommune

Sandnes Parkering er en avdeling inn under Bydrift i Sandnes Kommune, og som tilbyr kompetanse og erfaring til drift av offentlige parkeringsplasser. Dette er regulert av Vegtrafikkloven og Parkeringsforskriften, og vi tar oss av alt som skilting, oppmerking, automater, økonomi, kontroll, juridiske vurderinger og klagebehandling.

Avgiftstidene og størrelsen på avgiftene er virkemidler man bruker for å sikre sirkulasjon, og at det derved er flest mulig tilgjengelige parkeringsplasser til dem som som har behov for det. Vi gjennomfører kommunens parkeringspolitikk som er fastsatt av politikerne  i nært samarbeid med andre aktører som Byplan, Trafikkplan og Bydrift. Vi ønsker å være byens blide veiledere! Vi har et sterkt fokus på de myke trafikantene, som har et særskilt behov for beskyttelse i trafikken. Blant disse kan nevnes fotgjengere, skolebarn, syklister, forflytningshemmede mfl. Vi besøker også mange skoler for å bidra til sikrest mulig skolevei for elevene.

Skulle du bli ilagt en Kontrollsanksjon eller et gebyr, så er det en grunn for det. Ha ovenstående i bakhodet og husk av vi er der for deg!

Time kommune

Vi er stolte og ydmyke over å ha inngått avtale med Time kommune når det gjelder offentlig parkeringshåndheving. Der har kommunen gjort en betydelig innsats for parkering både på Bryne og i resten av kommunen for å ivareta den store veksten som har funnet sted. Så dersom du treffer oss på Bryne, så husk at vi er der for deg!