Finn nærmeste parkering i Sandnes

Oversikt over våre parkeringsplasser. Vær obs på at kart viser kun hvor det er parkering. Vilkår og regulering må sjekkes på stedet der det parkeres.

Takstsoner

   Første time kr 15 , andre time kr 21, fra og med tredje time kr 32,- pr. time

   Se egne vilkår på plassen

Velg type parkering:

  1. Alle (egen side)
  2. Forflytningshemmede (egen side)
  3. Abonnementsparkering (egen side)
  4. MC/moped (egen side)
  5. Elbil/ladepunkter (egen side)