Finn nærmeste parkering i Sandnes

Oversikt over alle våre parkeringsplasser.

Takstsoner

  1. Første time kr 15 , andre time kr 21, fra og med tredje time kr 32,- pr. time
  2. Kr 15 pr. time

Velg type parkering:

  1. Alle (egen side)
  2. Forflytningshemmede (egen side)
  3. Abonnementsparkering (egen side)
  4. MC/moped (egen side)
  5. Elbil/ladepunkter (egen side)