Drift av private parkeringsplasser

Sandnes Parkering KF er et kommunalt fortak etablert i 2005 og som eies av Sandnes Kommune. Vi tilbyr vår kompetanse og erfaring til drift av offentlige parkeringsplasser i Sandnes, og arbeider i samsvar med vårt valgspråk om å være «Byens blide veiledere».  Vårt datterselskap, Sandnes Parkeringsdrift AS, arbeider i åpen konkurranse med drift av privateide parkeringsplasser og parkeringshus.

Vi bruker vår solide kompetanse til å bistå deg med sikker og profesjonell drift, og kan ivareta alle oppgaver i forbindelse med dette, som f.eks. skilting, oppmerking, borttauing, markedsføring, fakturering av abonnement mv. Våre totalløsninger blir benyttet en rekke steder i Sandnes, og verdsettes av våre kunder.

Kunder som ikke overholder bestemmelsene vil bli ilagt en kontrollsanksjon, som i dag er på kr 600,- for de områdene vi drifter. Klagesaker behandles av Sandnes Parkering KF som første klageinstans, og dersom kunden anker går saken videre til Parkeringsklagenemnda.

Kontakt gjerne vårt kundesenter på telefon 51 33 60 60 for mer informasjon og referansekunder, og la oss bli din samarbeidspartner innen parkering!