Drift av private parkeringsplasser

Sandnes Parkeringsdrift AS arbeider i åpen konkurranse med drift av privateide parkeringsplasser og parkeringshus. Selskapet er heleid av Sandnes kommune og driftes av Sandnes Parkering, en avdeling i Sandnes kommune.

Vi bruker vår solide kompetanse til å bistå deg med sikker og profesjonell drift, og kan ivareta alle oppgaver i forbindelse med dette, som f.eks. skilting, oppmerking, borttauing, markedsføring, fakturering av abonnement mv. Våre totalløsninger blir benyttet en rekke steder i Sandnes, og verdsettes av våre kunder.

Kunder som ikke overholder bestemmelsene vil bli ilagt en kontrollsanksjon, som i dag er på kr 660,- for de områdene vi drifter. Klagesaker behandles av Sandnes Parkering som første klageinstans, og dersom kunden anker går saken videre til Parkeringsklagenemnda.

Kontakt gjerne vårt kundesenter på telefon 51 33 60 60 for mer informasjon og referansekunder, og la oss bli din samarbeidspartner innen parkering!