HVORDAN KLAGE
på ileggelser

Klageskjema - Her kan du klage på boten

PARKERINGSTILLATELSE
for forflytningshemmede

Søknadskjema - Finn søknadskjema her

ABONNEMENT/ÅRSKORT for personbil, lastebil, buss og sykkel

illustrasjonsfoto parkeringskort

PARKERINGSKARTover Sandnes

Parkeringskart - Parkering i Sandnes
 • Nygaardshagen P-hus illustrasjonsfoto
 • Eeasypark APP. Illustrasjonsfoto.
 • el-bil
 • Reparasjon av gulv i Nygaardshagen parkeringshus

  Vi har behov for å få utført reparasjoner av gulvet i Nygaardshagen parkeringshus, og i tiden 11 – 13. juni vil gulvet i innkjøringsområdet bli reparert. Det er ikke behov for å stenge anlegget, men vi henstiller til våre kunder om å kjøre hensynsfullt og respektere de anvisningene som blir gitt.   Takk for hjelpen!

 • Slik unngår du å bli ilagt kontrollsanksjon

  TIL BRUKERE AV EASYPARK APP’EN! Vi ser dessverre stadig at man i en hektisk hverdag ikke legger inn korrekt registreringsnummer på kjøretøyet som parkeres. Når vi kontrollerer de parkerte kjøretøyene har vi ingen mulighet for å vite at du har betalt for din bil dersom dette gjøres. Derfor oppfordrer vi våre kunder til å sjekke at korrekt […]

 • El-biler: Parkeringsavgift på offentlige plasser i Sandnes

  Sandnes Bystyre behandlet saken i møte 15. desember 2016. Der ble det fattet vedtak om at nullutslippskjøretøy ikke skal betale p-avgift på kommunale parkeringsplasser i Sandnes inntil videre. Ladbare kjøretøy skal betale for lading på p-plasser som er tilrettelagt for det. Bystyret ba Rådmannen fremme ny sak når den nye parkeringsforskriften er ferdig revidert i […]