HVORDAN KLAGE
på ileggelser

Klageskjema - Her kan du klage på boten

PARKERINGSTILLATELSE
for forflytningshemmede

Søknadskjema - Finn søknadskjema her

ABONNEMENT/ÅRSKORT for personbil, lastebil, buss og sykkel

illustrasjonsfoto parkeringskort

PARKERINGSKARTover Sandnes

Parkeringskart - Parkering i Sandnes
  • imagesAFO9LCFQ
  • el-bil
  • Parkering 17. mai 2018

    Vi vil bare takke alle trafikanter som var så hensynsfulle på 17. mai, og som viste respekt for skiltene og de oppsatte rutene for togene som skulle gå denne dagen. Derfor ble dette den festdagen den skulle være! Hilsen Sandnes Parkering KF

  • El-biler: Parkeringsavgift på offentlige plasser i Sandnes

    Sandnes Bystyre behandlet saken i møte 15. desember 2016. Der ble det fattet vedtak om at nullutslippskjøretøy ikke skal betale p-avgift på kommunale parkeringsplasser i Sandnes inntil videre. Ladbare kjøretøy skal betale for lading på p-plasser som er tilrettelagt for det. Bystyret ba Rådmannen fremme ny sak når den nye parkeringsforskriften er ferdig revidert i […]