HVORDAN KLAGE
på ileggelser

Klageskjema - Her kan du klage på boten

PARKERINGSTILLATELSE
for forflytningshemmede

Søknadskjema - Finn søknadskjema her

ABONNEMENT/ÅRSKORT for personbil, lastebil, buss og sykkel

illustrasjonsfoto parkeringskort

PARKERINGSKARTover Sandnes

Parkeringskart - Parkering i Sandnes
 • Kjell Veire og Mangor Malmin
 • el-bil
 • Norges Love. Illustrasjonsfoto
 • Bomanlegget i Holbergsgaten er erstattet av automater fra 15.juni 2017!

  Vi i Sandnes Parkering er opptatt av kundetilfredshet, og det samme er butikkene på AMFI. For å gjøre inn- og utkjøring enklere og unngå kødannelse vil bomanlegget i Holbergsgaten fases ut. I stedet er det satt opp tre betalingsautomater. I tillegg kan du benytte EasyPark til å betale, og denne gjør betaling og eventuell forlengelse av parkeringstiden […]

 • El-biler: Parkeringsavgift på offentlige plasser i Sandnes

  Sandnes Bystyre behandlet saken i møte 15. desember 2016. Der ble det fattet vedtak om at nullutslippskjøretøy ikke skal betale p-avgift på kommunale parkeringsplasser i Sandnes inntil videre. Ladbare kjøretøy skal betale for lading på p-plasser som er tilrettelagt for det. Bystyret ba Rådmannen fremme ny sak når den nye parkeringsforskriften er ferdig revidert i […]

 • NY PARKERINGSFORSKRIFT VEDTATT

  Stortinget vedtok  18. mars 2016 en ny parkeringsforskrift som iverksettes 01.01.2017; Forskrift om vilkårsparkering for allmennheten og håndheving av private parkeringer (parkeringsforksriften).