HVORDAN KLAGE på ileggelser

Klageskjema - Her kan du klage på boten

PARKERINGSTILLATELSE for forflytningshemmede

Søknadskjema - Finn søknadskjema her

ABONNEMENT/ÅRSKORT for personbil, lastebil, buss mv.

illustrasjonsfoto parkeringskort

PARKERINGSKART over Sandnes

Parkeringskart - Parkering i Sandnes
  • Ladestasjoner oppgradert

    Vi har gleden av å informere våre kunder om at alle våre ladestasjoner i Sandnes sentrum nå er blitt oppgradert og er klare til bruk. De er nå blitt utstyrt med nye ladebokser av typen Zaptec.For å gjøre det mest mulig enkelt for kundene betaler du både for lading og parkering samtidig ved å bruke EasyPark appen […]

  • Daglig leder Kjell Veire blir pensjonist

    Daglig leder for Sandnes Parkering KF og Sandnes Parkeringsdrift AS, Kjell Veire, er blitt 67 år og har meddelt styret at han ønsker å gå av med pensjon. Hans siste arbeidsdag blir 31.08.2019. Styret har bedt ham om å bidra etter avtale med sin betydelige erfaring og kompetanse i den forestående integreringsprosessen av parkeringsforetaket i […]

  • El-biler: Halv parkeringsavgift for el-biler på offentlige plasser i Sandnes

    Bystyret i Sandnes behandlet saken i møte 8.april 2019, og det ble vedtatt at det med virkning fra 1. juli 2019 skal betales halv pris av parkeringsavgiften for parkering av nullutslippskjøretøy på kommunale avgiftsbelagte parkeringsplasser. Endringen innebærer at alle betalingsautomater på kommunale plasser i sentrum vil bli bygget om innen 1. juli 2019 så sant […]