HVORDAN KLAGE på ileggelser

Klageskjema - Her kan du klage på boten

PARKERINGSTILLATELSE for forflytningshemmede

Søknadskjema - Finn søknadskjema her

ABONNEMENT/ÅRSKORT for personbil, lastebil, buss, sykkelparkering mv.

illustrasjonsfoto parkeringskort

PARKERINGSKART over Sandnes

Parkeringskart - Parkering i Sandnes
  • Gratis kommunal parkering i Sandnes til 01.08.2020

    Det blir gratis parkering på kommunale parkeringsplasser i Sandnes til 01.08.2020. Private parkeringsområder har varierende bestemmelser. Unntak er ladestasjoner for ladbare kjøretøy.

  • Ladestasjoner oppgradert

    Alle våre ladestasjoner i Sandnes sentrum nå er blitt oppgradert og er klare til bruk. Du betaler både for lading og parkering samtidig ved å bruke EasyPark appen og oppgi sone som oppgitt på ladestasjonen.Husk bare på å følge bruksanvisningen på ladeboksen nøye.Legg også merke til at ladeplassene er skiltet med maks. parkeringstid 3 timer.

  • El-biler: Halv parkeringsavgift for el-biler på offentlige plasser i Sandnes

    Bystyret i Sandnes behandlet saken i møte 8.april 2019, og det ble vedtatt at det med virkning fra 1. juli 2019 skal betales halv pris av parkeringsavgiften for parkering av nullutslippskjøretøy på kommunale avgiftsbelagte parkeringsplasser. Endringen innebærer at alle betalingsautomater på kommunale plasser i sentrum vil bli bygget om innen 1. juli 2019 så sant […]