Ønsker du å leie en abonnement plass så ta kontakt med oss for å sjekke hvor det kan være ledig. Får du ikke kontakt pr. telefon så send oss en mail så svarer vi så fort vi kan.

Før vi kan registrere et abonnement så må vi få en skriftlig henvendelse med informasjon om hvor en ønsker å parkere, ønsket oppstart og informasjon om fullt navn og adresse samt informasjon om elektronisk fakturaadresse f.eks. EHF faktura eller email etc. sendes til parkhus@sandnesparkering.no. Er abonnenten et firma så må foretaksnummer opplyses.

Prisen beregnes fra inneværende måned og for resten av året hvis ikke annet er avtalt, se liste med priser. Abonnementet faktureres for hele eller resten av året avhengig av tidspunkt for oppstart av abonnementet. Vi fakturerer for hele måneder. Abonnementet overføres automatisk til påfølgende år hvis det ikke sies opp. Abonnementet må sies opp skriftlig for at vi skal avslutte det.

For abonnement i våre ANPR anlegg som Bystasjonen og Nygaardshagen så må abonnenten ha opprettet egen profil inne på www.autopay.io som p-tillatelsen blir lagt til.

Faktura sendes til oppgitt adresse. For de som har abonnement kort så må dette returneres til Sandnes Parkeringsdrift AS ved oppsigelse midt i et år. Gjenstående hele måneder som det er betalt for vil da kunne tilbakebetales beregnet fra det tidspunktet kortet ble mottatt hos oss. Husk å melde ifra til oss hvis du endrer adresse etc.. Abonnementet må sies opp skriftlig for at vi skal avslutte det.