Før vi kan registrere et abonnement må skriftlig forespørsel med informasjon om hvor en ønsker å parkere og informasjon som fullt navn og adresse samt informasjon om elektronisk fakturaadresse f.eks. EHF faktura eller email etc. sendes til parkhus@sandnes.kommune.no. Prisen beregnes fra inneværende måned og for resten av året, se liste med priser. Abonnementet faktureres for hele eller resten av året. Abonnementet fortsetter automatisk påfølgende år hvis det ikke sies opp. Abonnementet må sies opp for at vi skal avslutte det.

Faktura for hele året sendes til oppgitt adresse. For de som har abonnement kort så må dette returneres til Sandnes Parkeringsdrift AS ved oppsigelse midt i et år. Gjenstående hele måneder som det er betalt for vil da tilbakebetales beregnet fra det tidspunktet kortet ble mottatt hos oss. Husk å melde i fra til oss hvis du endrer adresse etc.. Abonnementet må sies opp for at vi skal avslutte det.