Her finner du informasjon om parkeringstilbudet i Sandnes.

Informasjonen på denne siden er under oppdatering en periode framover.

Vi beklager ulempene dette medfører.

Gateparkering i Sandnes Sentrum:

I sentrum er alle parkeringsplasser på gateplan skiltet med offentlig P-skilt.

Underskilt viser når det er avgift, Per dags dato er avgiftstiden mellom 09-19 mandag til fredag og 09-15 på lørdag. Dette ser slik ut på skiltet:

Maks parkeringstid:

I sentrum har vi litt forskjellige maks tider på gateparkeringen, alt fra 15 min til hele dagen.

Dette er for å sikre rotasjon på plassene og redusere letekjøring i sentrum etter en parkeringsplass og spare miljøet.

Makstiden blir spesifisert på parkeringsskiltet som et underskilt. Disse makstidene betyr at man skal flytte bilen fra plassen/området for å gi plass til andre.

Da kan skiltet se slik ut ( her kan man stå maks 3 timer mot avgift):

 

 

Parkering forbudt sone:

I Sandnes Sentrum er det Parkering forbudt sone som gjør at man ikke kan parkere hvor man vil.

Innenfor denne sonen er det KUN parkering på områder/plasser skiltet med offentlig P-skilt

(Hvit P på blå bakgrunn)

Sonen blir skiltet på alle ferdselsårer inn til sentrum og henger i sammen med 30 km/t sonen i sentrum. Skiltet ser slik ut:

 

Husk at fører av kjøretøy har undersøkelsesplikt når man ferdes på norske veier.

PARKERINGSVILKÅR

Parkeringsforskriften av 16. mars 2016 nr. 260, kapittel 8. Forskriftens kapittel 3 og 9 gjelder også.
Fører aksepterer de skiltede parkeringsvilkår ved hensettelse av kjøretøy, selv om føreren ikke forlater det.

Førers plikter

1. Parkering må skje i tråd med oppmerking/skilting. Fører har undersøkelsesplikt.
2. På avgifts plasser må betaling skje umiddelbart etter parkering. Billett må plasseres godt synlig bak
frontruten. Har motorvognen ikke frontrute, plasseres billetten på annet synlig sted.
3. Forflytningshemmede med kommunal p-tillatelse parkerer gratis på dette området. Gyldig P-tillatelse må ligge synlig for kontroll.

Sanksjoner ved brudd på førers plikter

Ved parkering i strid med førers plikter utstedes normalt en kontrollsanksjon på kr 660. For
overtredelse av vilkårene for parkering på plasser reservert for forflytningshemmede er
kontrollsanksjonen kr 990. Dersom det parkeres uberettiget på plasser som er reservert bl.a. for
besøkende/gjester, er kontrollsanksjonen kr 330 (§ 36). Feilparkerte kjøretøy kan om nødvendig fjernes
for eier/førers regning (§ 38).
Spørsmål vedrørende kontrollsanksjoner og fjerning av motorvogn kan rettes til virksomheten.

Klage

Utstedt kontrollsanksjon eller påførte kostnader ved fjerning kan påklages til virksomheten innen
3 uker fra ilagt dato (§ 44). Mer informasjon og klageskjema finnes på den ilagte sanksjonen og på våre
hjemmesider www.sandnesparkering.no

Privatregulerte parkeringsplasser

De privateide plassene som presenteres på denne siden er et verdifullt supplement til de offentlige plassene. Plassene driftes i samsvar med Parkeringsforskriften av 18.mars 2016. De er skiltet med sort tekst på hvit bunn, og skiltene inneholder viktig informasjon om vilkårene. De fleste plassene kan tilby abonnementsordninger. Ta kontakt med oss for et tilbud!

Oalsgata 30

Plassen ligger et stykke oppe i Oalsgata like ved krysset Postveien, og er både avgiftsparkeringsplass og abonnementsplass.

Gravarsveien 49
I Gravarsveien 49 har vi et ideelt tilbud for deg som bor i området og har behov for abonnementsplass til bilen din. Plassen egner seg også godt for dem som bor i Sandnes Øst, og som arbeider i sentrum. Spaserturen langs Vågen på 5 minutter er en perfekt start og avslutning på dagen!

Hana Sanz

Parkeringshuset er plassert på hjørnet av Hanaveien og Skippergata med innkjøring fra Hanaveien eller Skippergata. P-huset tilbyr både abonnementsparkering og avgiftsparkering samt gjesteparkering for Hana Sanz leilighetene. Anlegget er åpent hele døgnet.
På Hana Sanz er det også utendørs parkeringsplasser for kunder til senteret med 2 timer gratis. Husk å trekke billett som legges i bilen før du handler.

Oalsgata 30

Plassen ligger et stykke oppe i Oalsgata like ved krysset Postveien, og er både avgiftsparkeringsplass og abonnementsplass.

Gravarsveien 49
I Gravarsveien 49 har vi et ideelt tilbud for deg som bor i området og har behov for abonnementsplass til bilen din. Plassen egner seg også godt for dem som bor i Sandnes Øst, og som arbeider i sentrum. Spaserturen langs Vågen på 5 minutter er en perfekt start og avslutning på dagen!

Autopay anlegg:

I Sandnes sentrum har vi tre ANPR anlegg fra Autopay.

Bystasjonen, Holbergs gate 15 og Nygaardshagen.

Her leses nummerskiltet automatisk ved kamera.

Les mer om våre tre anlegg her.

Varnerområdet/Elveparken

Dette området grenser til Havnegata i nord, Holbergs gate i vest, Vågsgjerdveien i sør og Gravarsveien i øst.
Området har både abonnementsparkering og vanlig avgiftsparkering, og omfatter totalt ca. 1000 parkeringsplasser.

På Varnerområdet kan vi tilby årsabonnement, velkommen til å ta kontakt for et tilbud!

Sjøveien 8 – Lura
I samarbeide med firma MoRek As kan vi tilby abonnementsplasser helt nede ved Gandsfjorden, som passer bra for deg som bor i området eller for deg som arbeider i området. du finner det ved bunnen av Sjøveien ved å svinge ned fra rundkjøringen ved Rema 1000.

Den gamle godsterminalen i Hoveveien
I samarbeid med Bane Nor Eiendom AS kan vi tilby abonnementsplasser både for person- og lastebiler og busser på et sentrumsnært område. Dette er det eneste området i byen som har disse mulighetene. Du finner området ved å svinge til høyre like etter at du har kjørt inn i Hoveveien. Kontakt oss for flere detaljer!

Byhagen parkeringshus

Anlegget ligger sentralt plasser i Eidsvollgata 22 like ved Vitenfabrikken i den sørvestlige delen av Sandnes sentrum. Her tilbyr vi beboerparkering, parkering for kunder i butikkene og abonnementsparkering for dem som ønsker det.

MC-parkering

Vi har flere parkeringstilbud for MC i Sandnes. Ved å klikke på linken kommer du rett inn i vårt kart over MC-plasser i byen: MC-plasser

HC-parkering

HC parkering er en viktig del av vårt tilbud, og for en del forflytningshemmede er det viktig å vite hvor de spesielt brede tilrettelagte plassene befinner seg. Klikk på linken til kartet, og da finner du dem alle sammen: HC-plasser
For ordens skyld minner vi om at som innehaver av HC-kort kan du parkere avgiftsfritt på alle offentlige parkeringsplasser i Sandnes.

OBS OBS Nye takster fra 1 Juli 18,- per påbegynte time

Trykk på knappen under for å betale for parkering i våre ANPR anlegg i Bystasjonen, Holbergsgate 15 og Nygaardshagen.

Betaling må skje innen 48 timer etter avsluttet parkering for å unngå fakturagebyr.

Trykk på knappen under for å lage en profil på Autopay.io. Da kan man parkere uten å tenke på betaling.

Betalingsløsninger ANPR Anlegg (autopay):

  1.  Profil på Autopay.io, da går alt automatisk.
  2. Betale på automat i anlegget før utkjøring. (kort og mynt)
  3. Starte parkering i EasyPark appen før utkjøring.
  4. Betale innen 48 timer etter utkjøring på Autopay.io
  5. Faktura som sendes til eier av kjøretøy, fakturagebyr tilkommer.

Husk at EasyPark IKKE starter automatisk, aktiver kameraparkering i appen og velg takstgruppe slått opp på stedet. Dette må gjøres før utkjøring finner sted.

Avgift gjelder også for HC i alle 3 anlegg.

Bystasjonen P-hus:

 

Åpningstider:

Alle dager 06-24

Priser:

18,- per påbegynte time

180,- per døgn (24 timer)

60,- Natt takst mellom 21-06

Makshøyde er 2.10 M.

EasyPark Takstgruppe 846, må bekreftes i appen før utkjøring.

Her har vi 5 automater:

1 ved rulletrapp ned fra Bystasjonen kjøpesenter. Denne tar mynt og kort.

4 andre er plassert på sentrale steder og ved heis og trapperom. Disse er skiltet i taket. Disse tar kun kort.

Holbergsgate 15:

 

Åpningstider:

Alle dager 00-24

Priser:

1 time gratis, per kjøretøy per døgn.*

Deretter 18,- per påbegynte time

Utendørsparkering.

EasyPark takstgruppe 844, må bekreftes i appen før utkjøring.

*1 time gratis parkering gjelder hvert kjøretøy per døgn.

Det vil si at hvis du står en time på formiddagen og kommer tilbake på ettermiddagen så må første time betales for.

Automat står under tak ved Boots apotek og Carlsen elektro.

Nygaardshagen P-hus:

 

 

Åpningstider:

Alle dager 06-24

Priser:

18,- per påbegynte time

180,- per døgn (24 timer)

60,- Natt takst mellom 21-06

Makshøyde er 2.05 M.

EasyPark Takstgruppe 849, må bekreftes i appen før utkjøring.

Automat står ved inngang/utgangs dør.

Bobilparkering

Her i Sandnes har vi et tilbud til bobiler.

Helt nede ved havnen er det laget til bobilparkering med 16 oppmerkede plasser, strøm- og vanntilkobling i regi av Sandnes kommune.

Sandnes Rådhus er ca. 3 minutters gange og sentrum av Sandnes er ca. 5 minutter å gå fra parkeringen.

Innkjøringen til P-plassen, som er reservert for bobiler, er like nord for krysset Jernbaneveien-Elvegata. Adressen er Havneområdet, 4306 Sandnes

Parkeringen koster 200 kr per døgn inkl. strøm og vann som betales via EasyPark takstgruppe 830 eller på automat på stedet.

Skal man bare rusle litt i sentrum eller slappe av før turen videre kan man parkere opp til 3 timer for 20,- per time. Slik at man slipper å kjøre bobilen inn til selve sentrum hvor parkeringsplasser og gater er smalere.

Toalett-tømming finnes ved Circle K på Lura. Adressen hit er Somaveien 1A.

Stellplatz für Wohnmobile

Hier in Sandnes haben wir ein Angebot für Wohnmobile.

Unten am Hafen wurde unter der Schirmherrschaft der Gemeinde Sandnes ein Wohnmobilstellplatz mit 16 markierten Stellplätzen, Strom- und Wasseranschlüssen angelegt.

Das Rathaus von Sandnes ist ca. 3 Minuten zu Fuß und das Zentrum von Sandnes ist ca. 5 Gehminuten vom Parkplatz entfernt.

Die Zufahrt zum Parkplatz, der für Wohnmobile reserviert ist, befindet sich nördlich der Kreuzung Jernbaneveien-Elvegata. Die Adresse ist Havneområdet, 4306 Sandnes

Das Parken kostet 200 NOK pro Tag, einschließlich Strom und Wasser, die über die EasyPark-Tarifgruppe 830 oder an einem Automaten vor Ort bezahlt werden.

Wenn Sie nur ein bisschen im Zentrum bummeln oder sich entspannen möchten, bevor die Fahrt weitergeht, können Sie bis zu 3 Stunden für 20,- pro Stunde parken. Damit Sie mit dem Wohnmobil nicht selbst ins Zentrum fahren müssen, wo Parkplätze und Straßen enger sind.

Die Toilettenentleerung ist bei Circle K auf Lura verfügbar. Die Adresse hier ist Somaveien 1A.

Motorhome parking

Here in Sandnes we have an offer for motorhomes.

Right down by the harbor, motorhome parking has been made with 16 marked spaces, electricity and water connections under the auspices of Sandnes municipality.

Sandnes Town Hall is approx. 3 minutes walk and the center of Sandnes is approx. 5 minutes walk from the car park.

The driveway to the car park, which is reserved for motorhomes, is just north of the Jernbaneveien-Elvegata junction. The address is Havneområdet, 4306 Sandnes

Parking costs NOK 200 per day, including electricity and water, which is paid for via EasyPark tariff group 830 or at a vending machine on site.

If you just want to stroll a bit in the center or relax before the trip continues, you can park up to 3 hours for 20, – per hour. So that you do not have to drive the motorhome into the center itself, where parking spaces and streets are narrower.

Toilet emptying is available at Circle K on Lura. The address here is Somaveien 1A.

Camper parkeren

Hier in Sandnes hebben we een aanbieding voor campers.

Direct aan de haven is onder auspiciën van de gemeente Sandnes een camperparkeerplaats gemaakt met 16 gemarkeerde plaatsen, stroom- en wateraansluitingen.

Het stadhuis van Sandnes is ca. 3 minuten lopen en het centrum van Sandnes is ca. 5 minuten lopen van de parkeerplaats.

De oprit naar de parkeerplaats, die is gereserveerd voor campers, ligt net ten noorden van de kruising Jernbaneveien-Elvegata. Het adres is Havneområdet, 4306 Sandnes

Parkeren kost NOK 200 per dag, inclusief stroom en water, te betalen via EasyPark tariefgroep 830 of bij een automaat op het terrein.

Wil je gewoon even in het centrum slenteren of even uitrusten voordat de reis verder gaat, dan kun je tot 3 uur parkeren voor 20,- per uur. Zodat je niet met de camper het centrum zelf in hoeft te rijden, waar parkeerplaatsen en straten smaller zijn.

Toilet legen kan bij Circle K op Lura. Het adres hier is Somaveien 1A.

Ta kontakt med oss ang. ditt parkeringsbehov

Telefon: 51 33 60 60
eller
E-post: parkhus@sandnesparkering.no

Finner du ikke svar på det du lurer på?

Vennligst sjekk Spørsmål og svar her på nettsiden før du tar kontakt med oss, kanskje svaret er besvart der.