P-avgift for el-biler innføres på private parkeringsplasser

P-skilt

Når det gjelder parkeringsavgift for el-biler på privatregulerte parkeringsområder, så er dette noe som fastsettes av eierne. Så vårt råd til våre kunder er å følge godt med på skiltene, så unngår du kontrollsanksjon.