P-avgift for el-biler innføres på private parkeringsplasser

P-skilt

Vi har satt opp skilter som opplyser om at parkeringsavgift også skal betales ved parkering av el-biler på privatregulerte parkeringsområder etter avtale med eierne. Så vårt råd til våre kunder er å følge godt med på skiltene, så unngår du kontrollavgift.