Parkering Blinkfestivalen 2023

Anbefalt parkering under Blinkfestivalen.

  • Bystasjonen parkeringshus ( høydebegrensing 2.10 )
  • Vågsgata 4 ( utendørsparkering ved siden av Bystasjonen)
  • Holbergsgate 15 ( utendørsparkering)
  • Elveparken ( utendørsparkering)
  • Nygaardshagen P-hus ( høydebegrensing 2.05)
  • Oalsgata 1 og 30 ( utendørsparkering)

 

Kjører du bobil, så har vi 6-7 plasser på Havneområdet 2, Er disse opptatt, så bruk gjerne Elveparken ( Gravarsveien 30)

Står du over to plasser, husk å betale for begge plassene, (Kjøp to billetter i automaten eller bruk EasyPark og automaten.)

Husk å betale parkeringsavgiften.

Det er ventet mye folk til byen og med alle omkjøringene og stengninger vi har i byen, så er trafikksikkerheten og framkommeligheten vårt største fokus under Blinkfestivalen.

Velkommen til Sandnes og Blinkfestivalen 2023.