Søknadsskjema med legeerklæring for forflytningshemmede i Sandnes kommune – utskriftversjon

Det kan ikke søkes om fornyelse av HC-kort. Man må i stedet sende en helt ny søknad med ny legeattest av nyere dato og nye bilder. Klikk på knappen til venstre: «Søknadsskjema med legeerklæring».

Husk å legge ved to bilder i passfotostørrelse av nyere dato. Husk også kopi av gyldig førerkort dersom du søker som bilfører.