Søknadsskjema med legeerklæring for forflytningshemmede i Sandnes kommune – utskriftversjon

Det kan ikke søkes om fornyelse av HC-kort. Man må fylle ut og sende en helt ny søknad sammen med ny legeattest av nyere dato og nye bilder. Klikk på knappen til venstre: «Søknadsskjema med legeerklæring».

Husk å legge ved to bilder i passfotostørrelse av nyere dato. Husk også kopi av gyldig førerkort dersom du søker som bilfører.

Klagemulighet ved avslag på søknad:

Les mer om klagemuligheten her.

Gjeldende forskrift:

Forskrift om parkeringstillatelse for forflytningshemmede finner du her.