FORNYELSE
Det kan ikke søkes om fornyelse av HC-kort. Man må i stedet sende en helt ny søknad med ny legeattest av nyere dato og nye bilder. Klikk på knappen til venstre: «Søknad om HC-kort for forflytningshemmede i Sandnes kommune. Husk å legge ved to bilder i passfotostørrelse av nyere dato.