Ikke kontrollerbar billett

Kjøretøyet hadde ingen kontrollerbar billett plassert godt synlig på kontrolltidspunktet.