Parkeringsforbud på forkjørsveg med fartsgrense over 50 km/t. Trafikkreglenes 17.3

På forkjørsveg med høyere fartsgrense enn 50 km/t er det forbudt å parkere på kjørebanen. Utfyllende tekst: På forkjørsvei, med høyere fartsgrense enn 50km/t, er det forbudt å parkere. Hvis fartsgrensen er 50 km/t (eller under) er det i utgangspunktet tillatt å parkere på forkjørsvei, med mindre annet er skiltet.

Snuplass – Parkering forbudt

Det er ikke tillatt å parkere på snuplass eller området som er omfattet av reguleringen for snuplass. Ref. Skiltforskriften skilt 372 med underskilt «Gjelder snuplassen» eller tilsvarende.

Ikke kontrollerbar billett

Kjøretøyet hadde ingen kontrollerbar billett plassert godt synlig på kontrolltidspunktet.

Reservert for MC

Parkeringsplassen som en benyttet er reservert for tohjuls motorsykler og tohjuls moped.

Reservert for ladbar motorvogn

Plassen som det er parkert på er reservert for ladbare motorvogner, og kan kun benyttes av disse.

Billett/elektronisk registrering utløpt

Området du parkerte på er avgiftsbelagt. Årsaken til at du ble ilagt en kontrollsanksjon er at det ikke forelå en gyldig billett godt synlig bak motorvognens frontrute, og parkeringen var således i strid med parkeringsforskriftens § 31, 2.ledd. Billetten som befant seg bak frontruten ved kontroll var utløpt eller løst på en automat tilhørende en […]

Stans forbudt

Skiltet betyr at all stans er forbudt. Her kan du ikke stoppe i det hele tatt, heller ikke for å slippe av eller på noe eller noen.