Parkeringsforbud på forkjørsveg med fartsgrense over 50 km/t. Trafikkreglenes 17.3


På forkjørsveg med høyere fartsgrense enn 50 km/t er det forbudt å parkere på kjørebanen.

Utfyllende tekst: På forkjørsvei, med høyere fartsgrense enn 50km/t, er det forbudt å parkere. Hvis fartsgrensen er 50 km/t (eller under) er det i utgangspunktet tillatt å parkere på forkjørsvei, med mindre annet er skiltet.