Parkeringsforbud på forkjørsveg med fartsgrense over 50 km/t. Trafikkreglenes 17.3

På forkjørsveg med høyere fartsgrense enn 50 km/t er det forbudt å parkere på kjørebanen. Utfyllende tekst: På forkjørsvei, med høyere fartsgrense enn 50km/t, er det forbudt å parkere. Hvis fartsgrensen er 50 km/t (eller under) er det i utgangspunktet tillatt å parkere på forkjørsvei, med mindre annet er skiltet.

Snuplass – Parkering forbudt

Det er ikke tillatt å parkere på snuplass eller området som er omfattet av reguleringen for snuplass. Ref. Skiltforskriften skilt 372 med underskilt «Gjelder snuplassen» eller tilsvarende.

Skilt 552/ 831 Urskive. Ankomsttid ikke oppgitt Skiltforskr. § 12 og 18

Underskiltet betyr her at du kun kan parkere om du angir tidspunktet for når du parkerte. Dette gjør du ved å benytte urskive, eller skrive ankomsttid på en lapp og legge den godt synlig i frontruta. Bilen skal fjernes fra plassen før den har stått over maks-tiden angitt på underskiltet.

Skilt 552/ 831 P-skive, Feil ankomsttid. Skiltforskr. § 12 og 18

Underskiltet betyr her at du kun kan parkere om du angir tidspunktet for når du parkerte. Dette gjør du ved å benytte P-skive, eller skrive ankomsttid på en lapp og legge den godt synlig i frontruta. Bilen skal fjernes fra plassen før den har stått over maks-tiden angitt på underskiltet.

Skilt 552 – Parkering med underskilt. Skiltforskr. § 12 og 18

Parkering er tillatt, men begrenset av underskilt. Skiltet på bildet sier at her kan du kun parkere om du har spesiell tillatelse. Andre eksempler angir hvor lenge du kan stå parkert eller at kun enkelte typer kjøretøy kan parkere på området.  

Skilt 376.2 – Parkeringsone, Parkering forbudt, Skiltforskr. § 7 og 8

Skiltet angir at du i et område ikke kan parkere. Forbudet gjelder da til det igjen er skiltet at det opphører, ved et tilsvarende grått skilt med diagonale striper over. Det kan også inne på dette området være skiltet områder hvor du lovlig kan parkere. Skiltet kan også ha tidsbegrensning, slik at du i perioder […]

Skilt 372 – Parkering forbudt. Skiltforskr. § 7 og 8

Det er ikke lov å parkere her. Du kan derimot stanse for å hente eller bringe noen eller noe, men kun kortest mulig tid. Kortest mulig tid betyr at personer du skal hente står klare og venter på deg. Om du skal laste inn eller ut noe betyr kortest mulig tid at du ikke har […]

Skilt 370 – Stans forbudt. Skiltforskr. § 7 og 8

Skiltet betyr at all stans er forbudt. Her kan du ikke stoppe i det hele tatt, heller ikke for å slippe av eller på noe eller noen. Trafikal stans er unntatt, for eksempel stopp for fotgjengere, kødannelse eller lyskryss.