På holdeplass for buss/drosje eller næm. enn 20 m. Tr.regl. § 17.1h

Det er ikke tillatt å stanse eller parkere på holdeplass for buss, drosje eller sporvogn. Om det er en lomme, gjelder dette i hele lommens lengde. Om det kun er satt opp skilt for holdeplassen, gjelder forbudet i 20m i hver retning fra skiltet. Det er lov med av- og påstiging, men kun om det […]

På gågate. Tr.regl. § 17.2c

Det er forbudt å parkere på gågate. Underskilt kan regulere i hvilken grad varelevering er lovlig.

I veikryss eller nærmere enn 5 m fra krysset. Tr.regl. § 17.1b

Det er forbudt å stanse i veikryss eller nærmere enn 5 meter fra veikrysset. Det skal være 5 meter fra nærmeste punkt på bilen (ikke hjulet) og til der fortauet, kantlinjen eller veikanten begynner å runde. På bildet er det målt 5 meter fra der krysset begynner og til den røde kjeglen.

Helt eller delvis på fortau, gangveg, sykkelveg, Tr.regl. § 17.1c

Du har ikke lov til å stanse eller parkere helt eller delvis på fortau. Mange stanser på fortauet fordi de ønsker å ikke være i veien for andre bilister. Det kan i mange tilfeller være slik at det faktisk er lovlig å stanse eller parkere i veibanen, selv om det kan virke som om det […]

Grunnregler for trafikk. Vtrl. § 3

Det er forbudt på å parkere slik at det kan oppstå fare eller voldes skade, eller slik at annen trafikk unødig blir hindret eller forstyrret

Foran inn- eller utkjørsel. Tr.regl. § 17.2a

Du kan ikke parkere foran inn- eller utkjørsel. Det er ikke nødvendig at det står skiltet parkering forbudt eller tilsvarende, men det skal være mulig å se at det foregår trafikk inn eller ut av området.