Ikke synlig, gyldig eller kontrollerbar FFH-disp

Plassen er reservert for forflytningshemmede med offentlig FFH-bevis. Du kan ikke stå parkert her uten slikt kort. På privatregulerte parkeringsplasser kan det være avgift også for de som har FFH-bevis. Skiltet kan også sette en maks p-tid, og ha piler som gjør at det gjelder for flere plasser. Ref. parkeringsforskriftens § 31, 2. ledd.

Ikke synlig gyldig billett/ingen gyldig elektronisk registrering funnet

Parkeringsforskriftens § 31 – 2. ledd Billett skal være godt synlig bak frontruten. Har kjøretøyet ikke frontrute skal billetten plasseres på et annet godt synlig sted slik at den kan kontrolleres. Ligger billetten bak frem er den ikke godt synlig.  Dersom du benytter EasyPark, må du sørge for å registrere riktig sone og korrekt registreringsnummer på […]

Ikke kontrollerbar p-tillatelse

På privatregulerte parkeringsplasser kan det være reserverte plasser for biler med spesiell tillatelse. Dette kan gjelde enkeltplasser, en større andel, eller området i sin helhet. Det er ikke nødvendig at hver enkelt plass er merket.

I strid med bestemmelsene om biloppstilling

Parkeringsforskriftens § 24 Kjøretøyet skal parkeres som anvist ved skilt eller oppmerking, og innenfor oppmerket felt der dette finnes. Om det ikke er synlig oppmerking i bakken, må du stå innenfor det området skiltingen sier at du kan parkere. Om et hjul er helt utenfor oppmerkingen anses kjøretøyet som utenfor oppmerket P-plass. Elektriske og hydrogendrevne […]

Utenfor anvist/oppmerket p-plass. Park.forskr. § 9 jf 13

Kjøretøyet skal parkeres innenfor oppmerket felt, der dette finnes. Om det ikke er synlig oppmerking på bakken, må du stå innenfor det området skiltingen angir at du kan parkere. Om et avgrenset område har skiltede parkeringsplasser, vil det være forbudt å parkere utenfor disse.

Mer enn tillatt P-tid. Park.forskr. § 11 jf 13

Mange parkeringsplasser har en grense for hvor lenge du har lov til å stå parkert på området. For eksempel «Maks 8 timer mot avgift» eller «Parkering forbudt over 30 minutter». Senest når denne tiden løper ut skal kjøretøyet være fjernet. Det er ikke anledning til å utvide parkeringstiden ut over maks p-tid.

Ikke tilstrekkelig betalt avgift. Park.forskr. § 10 jf 13

Senest når parkeringstiden løper ut, må du fjerne kjøretøyet. Er parkeringsplassen avgiftsbelagt, kan du forlenge parkeringstiden før parkeringen din løper ut. Du må likevel forholde deg til en eventuell maks-tid på området. Rettspraksis stadfester at tilleggsavgift kan ilegges minuttet etter at p-billetten går ut.