Parkering forbudt

Det er ikke lov å parkere her. Skiltet har undertekst som angir egne reguleringer. Du kan derimot stanse for å hente eller bringe noen eller noe, men kun kortest mulig tid. Kortest mulig tid betyr at personer du skal hente står klare og venter på deg. Om du skal laste inn eller ut noe betyr kortest mulig tid at du ikke har anledning til å ta pauser. Kjøretøyet skal fjernes ved første anledning.

20140306_145342 (2)