Nye Satser på Kontrollsanksjoner fra 1/1-22

§ 36.Kontrollsanksjon

Ved overtredelse av vilkårene for parkering kan det ilegges en kontrollsanksjon på kr 660.

For følgende overtredelser er satsen kr 330:

a. brudd på dokumentasjonsplikt for tidsbegrenset gratisparkering og
b. overtredelse av reservert parkering til kunde, besøkende eller gjest.

For overtredelse av vilkårene på plass reservert for forflytningshemmede med parkeringstillatelse er satsen kr 990. Forflytningshemmede med parkeringstillatelse som overtrer vilkårene på slik plass kan ilegges kontrollsanksjon etter første ledd.

Fører av motorvogn skal gis rimelig frist til å sette seg inn i parkeringsvilkårene og å foreta nødvendig betaling/registrering før kontrollsanksjon kan ilegges. Det kan ilegges kontrollsanksjon tidligst fem minutter etter at parkeringstiden er utløpt.

Satsene reguleres hvert femte år i takt med endringer i konsumprisindeksen.

Ved overtredelse av vilkårene for avgiftsparkering i over tre døgn skal kontrollsanksjonen settes til prisen for den parkeringstid som er benyttet i tillegg til det beløp som fremkommer i første til tredje ledd.

0 Endret ved forskrift 8 des 2021 nr. 3424 (i kraft 1 jan 2022).