Gratis parkering i Sandnes 13.03.2020-13.04.2020

Det blir gratis parkering i Sandnes på alle plasser driftet av Sandnes Parkering i perioden 13.03.2020-13.04.2020. Med dette er den første 2 ukers-perioden utvidet med ytterligere 2 uker. Unntak er ladestasjoner for ladbare kjøretøy.

Ladestasjoner oppgradert

Vi har gleden av å informere våre kunder om at alle våre ladestasjoner i Sandnes sentrum nå er blitt oppgradert og er klare til bruk. De er nå blitt utstyrt med nye ladebokser av typen Zaptec.For å gjøre det mest mulig enkelt for kundene betaler du både for lading og parkering samtidig ved å bruke EasyPark appen […]

El-biler: Halv parkeringsavgift for el-biler på offentlige plasser i Sandnes

Bystyret i Sandnes behandlet saken i møte 8.april 2019, og det ble vedtatt at det med virkning fra 1. juli 2019 skal betales halv pris av parkeringsavgiften for parkering av nullutslippskjøretøy på kommunale avgiftsbelagte parkeringsplasser. Endringen innebærer at alle betalingsautomater på kommunale plasser i sentrum vil bli bygget om innen 1. juli 2019 så sant […]