Slutt på 1 time gratis i Bystasjonen.

Fra 1/1-22 ble det slutt på gratis parkeringstid på en time i Bystasjonen p-hus.

Dermed betaler man 15,- for hver påbegynte time fra første time.