Uoversiktlig kurve eller annet uoversiktlig sted. Trafikkreglene § 17.1a

Det er forbudt å stanse i uoversiktlig kurve, i tunnel, på bakketopp eller på annet uoversiktlig sted. Dette er for å forhindre farlige situasjoner som kan oppstå på steder med begrenset sikt.