Reservert ladbar motorvogn. Skiltforskriftens §§ 12 og 18

Parkering er kun tillatt for ladbar motorvogn, f.eks elbil.  Det er ikke tillatt å parkere for andre kjøretøy.