Skilt 552 – Parkering med underskilt. Skiltforskr. § 12 og 18

Parkering er tillatt, men begrenset av underskilt. Skiltet på bildet sier at her kan du kun parkere om du har spesiell tillatelse. Andre eksempler angir hvor lenge du kan stå parkert eller at kun enkelte typer kjøretøy kan parkere på området.