På gatetun utenom særskilt anviste plasser. Tr.regl. § 17.2d

Du kan ikke parkere på gatetun, utenom på særskilt anviste plasser. Stans er likevel lovlig, slik at man kan utføre av-pålasting eller av- påstiging.