På gangfelt eller sykkelkryss. eller nærm. enn 5m. Tr.regl. § 17.1d

Du har ikke lov til å stanse eller parkere helt eller delvis på gang og sykkelveg.  Det viktige er å følge aktsomhetsprinsippet og skilting i området.