På gågate. Tr.regl. § 17.2c

Det er forbudt å parkere på gågate. Underskilt kan regulere i hvilken grad varelevering er lovlig.