P-billett er ikke synlig eller ikke gyldig. Park.forskr. §10 jf 13

Billett skal være godt synlig i frontruten. Har kjøretøyet ikke frontrute, skal billetten plasseres på et annet godt synlig sted. Ligger billetten bak frem er den ikke godt synlig.