Mer enn tillatt P-tid. Park.forskr. § 11 jf 13

Mange parkeringsplasser har en grense for hvor lenge du har lov til å stå parkert på området. For eksempel «Maks 8 timer mot avgift» eller «Parkering forbudt over 30 minutter». Senest når denne tiden løper ut skal kjøretøyet være fjernet. Det er ikke anledning til å utvide parkeringstiden ut over maks p-tid.