Ikke tilstrekkelig betalt avgift. Park.forskr. § 10 jf 13

Senest når parkeringstiden løper ut, må du fjerne kjøretøyet. Er parkeringsplassen avgiftsbelagt, kan du forlenge parkeringstiden før parkeringen din løper ut. Du må likevel forholde deg til en eventuell maks-tid på området. Rettspraksis stadfester at tilleggsavgift kan ilegges minuttet etter at p-billetten går ut.