Ikke synlig, gyldig eller kontrollerbar FFH-disp

Plassen er reservert for forflytningshemmede med offentlig FFH-bevis. Du kan ikke stå parkert her uten slikt kort. På privatregulerte parkeringsplasser kan det være avgift også for de som har FFH-bevis. Skiltet kan også sette en maks p-tid, og ha piler som gjør at det gjelder for flere plasser. Ref. parkeringsforskriftens § 31, 2. ledd.

IMGP2235