Ikke synlig gyldig billett/ingen gyldig elektronisk registrering funnet

Parkeringsforskriftens § 31 – 2. ledd
Billett skal være godt synlig bak frontruten. Har kjøretøyet ikke frontrute skal billetten plasseres på et annet godt synlig sted slik at den kan kontrolleres. Ligger billetten bak frem er den ikke godt synlig.  Dersom du benytter EasyPark, må du sørge for å registrere riktig sone og korrekt registreringsnummer på kjøretøyet, eller vi ikke dette kunne bli kontrollert.

Senest når parkeringstiden løper ut, må du fjerne kjøretøyet. Er parkeringsplassen avgiftsbelagt kan du forlenge parkeringstiden før parkeringen din løper ut. Du må likevel forholde deg til en eventuell maks-tid på området. Det er ikke slik at kontrolløren må vente til billetten er 5-10 minutter over tiden før det skrives kontrollavgift.

IMGP7480