Ikke kontrollerbar p-tillatelse

På privatregulerte parkeringsplasser kan det være reserverte plasser for biler med spesiell tillatelse. Dette kan gjelde enkeltplasser, en større andel, eller området i sin helhet. Det er ikke nødvendig at hver enkelt plass er merket.

IMGP2762