I veikryss eller nærmere enn 5 m fra krysset. Tr.regl. § 17.1b

Det er forbudt å stanse i veikryss eller nærmere enn 5 meter fra veikrysset. Det skal være 5 meter fra nærmeste punkt på bilen (ikke hjulet) og til der fortauet, kantlinjen eller veikanten begynner å runde. På bildet er det målt 5 meter fra der krysset begynner og til den røde kjeglen.