I strid med bestemmelsene om biloppstilling

Parkeringsforskriftens § 24
Kjøretøyet skal parkeres som anvist ved skilt eller oppmerking, og innenfor oppmerket felt der dette finnes. Om det ikke er synlig oppmerking i bakken, må du stå innenfor det området skiltingen sier at du kan parkere. Om et hjul er helt utenfor oppmerkingen anses kjøretøyet som utenfor oppmerket P-plass.
Elektriske og hydrogendrevne motorvogner kan likevel på offentlig ferdselsåre parkere på tvers av oppmerket felt, dersom alle hjulene er innenfor feltet og overhenget ut fra feltet ikke overstiger 40 cm. Også flere motorsykler eller mopeder kan parkeres i samme felt.