Visste du at?

Parkering er definert i trafikkreglene som «Enhver hensetting av kjøretøy, selv om føreren ikke forlater det. Unntatt er kortest mulig stans for av- eller påstigning eller av- eller pålessing.»

Det betyr at selv om du sitter i kjøretøyet med motoren i gang, så er kjøretøyet parkert.

Korte stopp for å lesse av eller på last, eller for å plukke opp eller slippe av folk, er etter bestemmelsen ikke definert som parkering. Dette har du altså lov til å gjøre, selv om det på stedet er et forbud mot parkering. Unntaksregelen har noen klare begrensninger:

  • «Kortest mulig» betyr at man ikke kan gjøre noe annet enn den konkrete lessingen eller av-/påstigningen den tiden man står hensatt.
  • «Lessing» betyr at det som håndteres, må ha en viss tyngde, mengde eller størrelse.

Unntaksregelen gjelder steder hvor det er forbudt å parkere, enten ved at det er skiltet et forbud mot parkering, eller fordi det er et sted der det etter reglene er forbudt å parkere, som foran inn- eller utkjørsel, eller i gågate.

Les mer om parkering på Vegvesenet sine hjemmesider: https://www.vegvesen.no/trafikkinformasjon/langs-veien/parkering/om-parkering