Visste du at?

Du kan søke kommunen om HC- kort om du har behov for parkeringslettelser fordi du ikke kan gå, eller har store vanskeligheter med å bevege deg.

Krav til deg som søker:

For å søke om parkeringstillatelse må du:

  1. Ha legeattest som viser at du ikke kan gå, eller har store vanskeligheter med å bevege deg over noe lengde.
  2. Kunne dokumentere at du har et særlig behov for å parkere nærme spesifikke steder som bosted, arbeidsplass, skole eller i forbindelse med annen aktivitet.

Dersom du søker tillatelse som passasjer, gjelder et tilleggsvilkår om at passasjeren må ha behov for regelmessig hjelp av fører utenfor kjøretøyet.

Parkeringstillatelsen er personlig og det er forbudt for andre å benytte denne. For at kortet skal være gyldig når man er passasjer, må kortinnehaver selv være med i bilen ved parkering.

Har du et utgått HC-bevis? Da MÅ du levere dette tilbake til Sandnes parkering til makulering.

Husk at et HC-bevis ikke automatisk blir fornyet, det må søkes på nytt. Søknadskjema og legeattest skjema finner du her: https://www.sandnesparkering.no/soknadskjema/

Les mer om Parkeringstillatelser her: https://www.vegvesen.no/trafikkinformasjon/langs-veien/parkering/parkeringstillatelse-for-forflytningshemmede/

Les mer om forskriften om parkeringstillatelse for forflytningshemmede her.