El-biler: Halv parkeringsavgift for el-biler på offentlige plasser i Sandnes

Bystyret i Sandnes behandlet saken i møte 8.april 2019, og det ble vedtatt at det med virkning fra 1. juli 2019 skal betales halv pris av parkeringsavgiften for parkering av nullutslippskjøretøy på kommunale avgiftsbelagte parkeringsplasser.

Endringen innebærer at alle betalingsautomater på kommunale plasser i sentrum vil bli bygget om innen 1. juli 2019 så sant dette lar seg gjøre. Arbeidet med ombygging skal i samsvar med bystyrevedtaket være fullført 31.12.2019.

Ved betaling med kontanter eller kort på automatene vil det bli mulig å velge redusert takst for elektriske- og hydrogendrevne kjøretøy. Parkeringsbilletten som man får ut skal plasseres godt synlig bak bilens frontrute. På de stedene hvor automatene ikke kan bygges om vil det være mulig å betale med EasyPark-appen.

For dem som har elektriske- eller hydrogendrevne kjøretøy og som velger å betale med app’en fra EasyPark, anbefales det at registreringsnummeret legges inn i app’en. Når du så skal parkere, angir du korrekt sonenummer og korrekt registreringsnummer på kjøretøyet og så vil app’en automatisk beregne halv pris på det aktuelle stedet. Vi minner om at SMS-ordningen til Easy Park dessverre ikke kan slik rabatt.

Den store økningen av elektrisk drevne biler har vært et positivt bidrag til reduksjon av utslipp. På den annen side tar slike kjøretøy like stor plass på infrastruktur som veier og parkeringsplasser. Innføring av halv betaling for disse ved parkering er et tiltak som iverksettes for å opprettholde den nødvendige sirkulasjon på parkeringsplassene. Derved blir det lettere for alle å finne ledig parkeringsplass uavhengig av hvilken type bil man har. Dette bidrar også til redusert trafikk med biler som leter etter ledige parkeringsplasser i sentrum, og derved også bedret luftkvalitet.

Informasjon finnes på våre hjemmeside https://www.sandnesparkering.no og på kommunens hjemmeside https://www.sandnes.kommune.no