El-biler: Parkeringsavgift på offentlige plasser i Sandnes

el-bil

Sandnes Bystyre behandlet saken i møte 15. desember 2016. Der ble det fattet vedtak om at nullutslippskjøretøy ikke skal betale p-avgift på kommunale parkeringsplasser i Sandnes inntil videre. Ladbare kjøretøy skal betale for lading på p-plasser som er tilrettelagt for det.

Bystyret ba Rådmannen fremme ny sak når den nye parkeringsforskriften er ferdig revidert i henhold til Stortingets anmodningsvedtak av 05.12.2016, hvor det fremgår at avgiftsfritaket for nullutslippskjøretøy settes til maks. 50 % av avgiftsnivået for konvensjonelle kjøretøy.