Årsabonnement

Sandnes Parkeringsdrift AS, har tatt henstillingene fra publikum på alvor og inngått en rekke avtaler om drift av parkeringsanlegg hvor vi også kan tilby årsabonnement. Disse finnes i dag på følgende steder:

  • Hana Sanz (under tak)
  • Byhagen (innendørs, ANPR)
  • Oalsgata 30 (utendørs)
  • Elveparken mellom Gravarsveien, Havnegata og Holbergs gate (utendørs)
  • Godsterminalen – Hoveveien (utendørs)
  • Nygaardshagen – Jærveien (innendørs)
  • Bystasjonen, i underetasjen (P2) – Vågsgata (innendørs, ANPR)
  • Sjøveien 8 – Lura

Avtale om abonnement kan inngås både av privatpersoner og firma.
Prisene finner du i vår prisliste.  Velkommen til å ta kontakt med oss på telefon  51 33 60 60 for å få vite mer, eller send en mail til: parkhus@sandnesparkering.no