Prisliste på abonnement – 2021

Prisliste for 2021 på årsabonnement. Prisene angir pris pr. kalenderår. Før vi kan registrere et abonnement må skriftlig forespørsel med informasjon om hvor en ønsker å parkere og informasjon som fullt navn og adresse sendes til parkhus@sandnes.kommune.no. Prisen beregnes fra inneværende måned og for resten av året, se liste med priser pr. år under her. Abonnementet faktureres for hele eller resten av året. Abonnementet fortsetter automatisk påfølgende år hvis det ikke sies opp. Abonnementet må sies opp for at vi skal avslutte det.

Faktura for hele året sendes til oppgitt adresse. Ved oppsigelse midt i et år må parkeringskort returneres til Sandnes Parkeringsdrift AS. Gjenstående hele måneder som det er betalt for vil da tilbakebetales beregnet fra det tidspunktet kortet ble mottatt hos oss. Husk å melde i fra til oss hvis du endrer adresse. Abonnementet må sies opp for at vi skal avslutte det.

PARKERINGSHUS:

 • Parkeringshus Byhagen, Eidsvollsgata 22: Kr 8.126,- + mva.
 • Parkeringshus Bystasjonen, Vågsgata 16-20: Kr Kr 13.718,- + mva. Lyst og trivelig med stor vekt på god belysning, sikkerhet og komfort.
 • Parkeringshus Nygaardshagen, Jærveien 14-18: Kr 12.216,- + mva. Lyst og trivelig med stor vekt på god belysning, sikkerhet og komfort.
 • Hana Sanz, Hanaveien 17: Kr 3.176,- + mva.

UTENDØRS PARKERINGSPLASSER:

 • Gamle godsterminalen, Hoveveien ved Gann Videregående skole: Kr 5.579,- + mva for personbiler, Kr 10.913,- + mva. for lastebiler og busser.
 • Gravarsveien 49:  Kr 4.103,-,- + mva.
 • Varnerområdet/Elveparken mellom Havnegata, Gravarsveien, Holbergs gate:  Kr 5.579,- + mva.
 • Oalgsgata 30: Kr 4.174,- + mva.
 • Elvegata 25: Kun etter avtale med Elvegaten Eiendom
 • Flintergata 10: Kr 5.579,- + mva.
 • Jernbaneveien Nord: Kr 4.257,- + mva.
 • Altona, Strandgata 79: Kr 5.579,- + mva.
 • Sjøveien 8, Lura : Kr 4.082,- + mva.