Prisliste på abonnement – 2023

Prisliste for 2023 på årsabonnement. Prisene angir pris pr. kalenderår. Før vi kan registrere et abonnement må skriftlig forespørsel med informasjon om hvor en ønsker å parkere, fra når og informasjon som fullt navn og adresse sendes til parkhus@sandnesparkering.no. Prisen beregnes fra inneværende måned og for resten av året, se liste med priser pr. år under her. Abonnementet faktureres for hele eller resten av året. Vi fakturerer for hele måneder. Abonnementet overføres automatisk til påfølgende år hvis det ikke sies opp. Abonnementet må sies opp skriftlig for at vi skal avslutte det.

For abonnement i våre ANPR anlegg som Bystasjonen og Nygaardshagen så må abonnenten ha opprettet egen profil inne på www.autopay.io som p-tillatelsen blir lagt til.

Faktura for hele året sendes til oppgitt adresse. Ved oppsigelse midt i et år må parkeringskort returneres til Sandnes Parkeringsdrift AS. Gjenstående hele måneder som det er betalt for kan da tilbakebetales beregnet fra det tidspunktet kortet ble mottatt i retur hos oss. Husk å melde ifra til oss hvis du endrer navn, adresse etc.

Abonnementet må sies opp skriftlig for at vi skal avslutte det.

PARKERINGSHUS:

  • Parkeringshus Byhagen, Eidsvollsgata 22: Kr 9.240,- + mva.
  • Parkeringshus Bystasjonen, på nedre plan, P2, Vågsgata nr.16-20: Kr 15.200,- + mva. (autopay profil er påkrevd)
  • Parkeringshus Nygaardshagen, Jærveien 14-18: Kr 15.200,- + mva. (autopay profil er påkrevd)
  • Hana Sanz, Hanaveien 17: Kr 4.000,- + mva.

UTENDØRS PARKERINGSPLASSER:

  • Gamle godsterminalen, Hoveveien ved Gann Videregående skole: Kr 6.512,- + mva for personbiler, Kr 12.240,- + mva. for lastebiler og busser.
  • Varnerområdet/Elveparken mellom Havnegata, Gravarsveien, Holbergs gate:  Kr 6.512,- + mva.
  • Oalgsgata 30: Kr 5.040,- + mva.
  • Elvegata 25: Kun etter avtale med Elvegaten Eiendom.
  • Flintergata 10: Kr 6.512,- + mva.
  • Sjøveien 8, Lura : Kr 4.900,- + mva.