Varnerområdet/Elveparken

Dette området grenser til Havnegata i nord, Holbergs gate i vest, Vågsgjerdgaten i sør og Gravarsveien i øst.
Området har både abonnementsparkering og vanlig avgiftsparkering, og omfatter totalt ca. 1000 parkeringsplasser.

Innkjøring fra krysset Vågsgjerdgaten og Holbergs gate på sørsiden er en av de mest populære parkeringsplassene i byen, og her tilbyr vi en time gratis pr. døgn. Deretter betaler du kr 15,- pr. time.