Varnerområdet

Dette området grenser til Havnegata i nord, Holbergsgaten i vest, Vågsgjerdgaten i sør og Gravarsveien i øst.
Området har både abonnementsparkering og vanlig avgiftsparkering, og omfatter totalt ca. 1000 parkeringsplasser.

Bomanlegget med innkjøring fra krysset Vågsgjerdgaten og Holbergsgaten på sørsiden er en av de mest populære parkeringsplassene i byen, og her tilbyr vi første time gratis. Deretter betaler du kr 15,- pr. time.

På Varnerområdet kan tilby årsabonnement, og velkommen til å ta kontakt for et tilbud!