Hana Sanz – Havanna, noe skjer

Det er på Hana det skjer!

Hana Sanz KS har i flere år hatt Sandnes Parkeringsdrift AS som sin leverandør av parkeringstjenester, og vi takker stolt for tilliten. I løpet av en periode på 18 måneder ble senteret gjenstand for en betydelig endring som innebar at det kom et nytt leilighetskompleks mot Hanaveien. I tillegg ble det foretatt en oppgradering av eksisterende parkeringsanlegg som nå omfatter ca. 250 plasser til bruk for senteres kunder og ansatte, gjesteparkering for leilighetene og abonnementskunder som ønsker et konkurransedyktig sentrumsnært P-alternativ.

Senteret har valgt å la Sandnes Parkeringsdrift AS overta ansvaret for parkeringsanlegget for å sikre at plassen blir benyttet av dem den er laget for – nemlig deg som kunde!

For senterets kunder er det gratis de første to timene, deretter vil det koste Kr 15,- pr. time. Husk bare på å trekke en billett fra P-automaten ved ankomst som dokumentasjon på når du ankom plassen. Dersom du ønsker tilbud på en abonnementsplass er du velkommen til å ta kontakt med oss på tlf. 51 33 60 60 eller e-post:parkhus@sandnes.kommune.no . I parkeringshuset kan bilen din stå under tak hele året og derved være god og kald om sommeren og du slipper å skrape is om vinteren