Klage

Dersom du har blitt ilagt en kontrollsanksjon av Sandnes Parkering eller Sandnes Parkeringsdrift AS, eller et parkeringsgebyr av Sandnes Parkering kan du klage her.
Pass på at du har den gule slippen foran deg under registrering av klagen, det gjør det enklere.

Det er normalt ca. 3 ukers behandlingstid på klagesakene, men den kan være noe lengre i ferieperiodene.

I sommerferie månedene kan behandlingstiden være opp til 5 uker.

 

Klager som ikke fører frem

 • Feil siffer eller bokstav i registreringsnummer ved bruk av EasyPark-betaling, noe som gjør at vi ikke kan sjekke at betaling har funnet sted
 • Bruk av feil takstsone slik at det betales for parkering en annen plass enn der det faktisk blir parkert.
 • Bilfører trodde at bilen var lovlig parkert
 • Bilfører var uoppmerksom
 • Det var ingen andre steder å parkere
 • Stansen varte i kun kort tid
 • Bilfører måtte veksle penger
 • Kjøretøyet stod ikke i veien for noen
 • Kjøretøyet var lånt bort til noen som ikke vil betale

Klager som kan føre frem

 • Dersom vilkårene for å ilegge gebyr, tilleggsavgift eller foreta inntauing ikke er tilstede
 • Det ble foretatt av- eller pålessingav- eller påstigning (gjelder ikke stansforbud) og det var aktivitet ved kjøretøyet
 • Kjøretøyet var stjålet og tyveriet var meldt til politiet
 • Det var teknisk feil på automat/parkometer
 • Motorhavari
 • Kjøretøyet var registrert på annen eier ved tidspunktet for ileggelsen

Fått avslag på din klage og ønsker å klage til Parkeringsklagenemda?

Les gjerne gjennom prinsippavgjørelser hos nemda her.