Klage

Dersom du har blitt ilagt en kontrollsanksjon av Sandnes Parkering eller Sandnes Parkeringsdrift AS, eller et parkeringsgebyr av Sandnes Parkering kan du klage her.
Pass på at du har den gule slippen foran deg under registrering av klagen, det gjør det enklere. Det er normalt ca. 3 ukers behandlingstid på klagesakene, men den kan være noe lengre i ferieperiodene.

I sommerferie månedene kan behandlingstiden være opp til 5 uker.