Klage

Dersom du har blitt ilagt en kontrollsanksjon av Sandnes Parkeringsdrift AS eller et parkeringsgebyr av Sandnes Parkering kan du klage her.
Pass på at du har den gule slippen foran deg under registrering av klagen, da det gjør det enklere. På selve ileggelsen (den gule lappen du har fått på vinduet) vil det enten stå Parkeringsgebyr eller Kontrollsanksjon. Klikk på den aktuelle for å komme direkte inn i klageskjemaet. Det er normalt ca. 3 ukers behandlingstid på klagesakene, men den kan være noe lengre i ferieperiodene.