Klager som kan føre frem

  • Dersom vilkårene for å ilegge gebyr, tilleggsavgift eller foreta inntauing ikke er tilstede
  • Det ble foretatt av- eller pålessing, av- eller påstigning (gjelder ikke stansforbud) og det var aktivitet ved kjøretøyet
  • Kjøretøyet var stjålet og tyveriet var meldt til politiet
  • Det var teknisk feil på automat/parkometer
  • Motorhavari
  • Kjøretøyet var registrert på annen eier ved tidspunktet for ileggelsen