Daglig leder Kjell Veire blir pensjonist

Daglig leder for Sandnes Parkering KF og Sandnes Parkeringsdrift AS, Kjell Veire, er blitt 67 år og har meddelt styret at han ønsker å gå av med pensjon. Hans siste arbeidsdag blir 31.08.2019. Styret har bedt ham om å bidra etter avtale med sin betydelige erfaring og kompetanse i den forestående integreringsprosessen av parkeringsforetaket i Sandnes kommune, noe han har sagt seg villig til. Adm. Fagleder Nina Lura overtar den daglige ledelsen av foretaket fra samme dato.

Styret ønsker å takke Kjell Veire for den betydelige innsats han sammen med sine kolleger i Sandnes parkering KF har bidratt med i årene fra 2011 og frem til i dag.

Sandnes, 5. juli 2019

Mangor Malmin

Styreleder Sandnes Parkering KF