Sykkelparkeringshus på Ruten i Sandnes

  • Anlegget stenges fra 26.august 2019 som følge av ombyggingsarbeider på Ruten